OUR SERVICES

We Offer Different Services

لمینت سرامیکی

جراحی نسج نرم و سخت به منظور کشیدن و خارج کردن دندان عقل نهفته یا نیمه نهفته

جراحی دندان عقل

جراحی نسج نرم و سخت به منظور کشیدن و خارج کردن دندان عقل نهفته یا نیمه نهفته

اطفال

دندانپزشک اطفال ، پالپوتومی ، پالپکتومی ، روکش های SSCROWN و فلوراید تراپی

بلیچینگ

بلیچینگ مواد سفید کننده ای است که باعث تغییر رنگ خود دندان می شود

کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر یک ماده خمیری مانند است که بر روی سطح دندان اضافه شده و شکل و فرم آن توسط دندانپزشک انجام میشود

ایمپلنت

ایمپلنت یک پایه تیتانیومی می باشد که به عنوان یکی از روش های جایگزینی دندان از دست رفته استفاده می شود

درمان ریشه

درمان ریشه یا عصب کشی به منظور خارج کردن عصب دندان، تمیز کردن داخل کانال دندان و پر کردن آن با مواد مخصوص می باشد

ترمیم کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت ، یک نوع ترمیم با مواد همرنگ می باشد که به آن ترمیم سفید هم گفته می شود

جرم گیری دندان

جرمگیری هر 6 ماه یک بار به منظور برداشتن جرم های دندانی باید انجام شود

خدمات